طلبــــگی

دست از طلب ندارم تا کام من برآید... یاتن رسد به جانان یا جان زتن برآید

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

شرم ازرخ علی علیه السلام

 
ناجی قصیده ای در مدح علی علیه السلام سرود. شبی در عالم خواب خدمت آن حضرت شرفیاب شد. حضرت فرمود: "قصیده ای که درباره من سروده ای، بخوان!" شاعر با شوق هر چه تمام اشعار خود را یک یک خواند و در پایان نام خود را در شعر گنجاند و گفت:
ناجی اگر معامله حشر با علی است
از من شنو هر آنچه توانی گناه کن
حضرت امیرعلیه السلام فرمودند: "همه را خوب گفته ای، ولی آخرش را این چنین اصلاح کن:
ناجی اگر معامله حشر با علی است
شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن
حرم مولا

۱ نظر
سیدابراهیم حسینی

افضل افراد کل زمان

آیت الله حق شناس-امام زمان

۰ نظر
سیدابراهیم حسینی

مدگرایی!

واقعیت مد و مدگرایی

 

مد و تنوع طلبی در نهاد آدمی

خداوند حس زیبایی دوستی را در سرشت ما قرار داده است. حس زیبایی یکی از ویژگی های مخصوص انسان است که ریشه در فطرت او دارد خودآرایی و زینت به عنوان بخشی از حس زیبایی، نه تنها آثار بسیاری در روح و روان فرد دارد بلکه موجب تعالی و رشد افراد جامعه نیز می شود. آفرینش انسان به گونه ای است که همواره از حالت یکنواختی گریزان بوده و در مقابل همیشه از تحول و نوآوری از روی آگاهی و به صورت تدریجی و آرام صورت پذیرد، ظاهر زندگی آدمی خوشایند و دلپذیر می سازد بنابراین می توان گفت میل به خودآرایی و زیباسازی محیط زندگی امری فطری است که به برکت آن، هم زمینه آراستگی صورت ظاهری محیط زندگی انسان فراهم می گردد و هم انگیزه تعالی و تداوم زندگی اجتماعی و روابط انسانی تقویت می شود.

کمال طلبی، بهتر بودن و اجتماعی بودن همه از نیازهای فطری بشر است. اگر این پدیده از او گرفته شود، منزوی و غیر اجتماعی خواهد شد. در فرآیند اجتماعی شدن، فرد با الگو و مدهای دیگران مواجه می شود و گاهی بعضی از آنها را برای رونق و تازگی بخشیدن به زندگی، الگوهای رفتاری خود قرار می دهد، با این نگاه می توان گفت مد خوب است و تازه و آراسته بودن بهتر از کهنه و نامرتب بودن است، اما مدزدگی بد است و مد فریبی بدتر ...

۲ نظر
سیدابراهیم حسینی

افسوس!

تلنگر-آیت الله بهجت

۰ نظر
سیدابراهیم حسینی