مرحوم علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی می فرمودند:


مرحوم آقاى آسیّد جمال الدّین گلپایگانى- رحمة الله علیه- از علماء بزرگ نجف بود و مرجع تقلید بود، و داراى اخلاق بود، داراى علم بود، داراى ادب بود، مرد سالکى بود، مراقبى بود؛ ایشان مى‏گفت: من مى‏رفتم- با خود بنده مى‏گفت‏ها!- مى‏رفتم این حلقه‏هاى امیرالمؤمنین علیه السّلام را مى‏گرفتم و تکان مى‏دادم و مى‏گفتم: هر بدبختى هر بلائى مى‏خواهید به سر من بیاورید، بیاورید؛