طلبــــگی

دست از طلب ندارم تا کام من برآید... یاتن رسد به جانان یا جان زتن برآید

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

ختنه برای غیرمسلمانان!

یکی دستورات بهداشتی اسلام،ختنه کردن است که اسلام برای زن مستحب وبرای مردواجب دانسته است. که امروز دانشمندان غیرمسلمان به  فواید این عمل پی برده اند وفهمیده اند که این عمل اثرات قابل توجهی دارد.
پروفسور وکهایت استاد کرسی زنان ومامائی دانشگاه وین ومتخصص رشته سرطان های دستگاه تناسلی زنان ،که به دعوت دانشگاه اصفهان درآبان 1355به ایران آمده بود،این مطلب رادرجمع اساتید ودانشجویان پزشکی این دانشگاه اظهارداشت که:
اگرچه خودمن مسیحی هستم،امابرای دین اسلام بخاطر اصول بهداشتی که دارد احترام بسیارقائلم،زیرابراثرچندین سال تجربه دریافته ام که بارعایت اصول بهداشتی اسلام می توان ازابتلا به بسیاری  ازبیماریهای مهلک پیشگیری کرد.
سپس گفت: یکی ازبیماری ها،سرطان دستگاه تناسلی است.من درتجربیات شخصی خود به این نتیجه رسیده ام که علت اصلی کمبود سرطان دستگاه تناسلی بین زنان مسلمان، ختنه کردن مردان مسلمان وطهارت پس ازادرار آنها می باشد.زیرا طهارت ،موجب ازبین رفتن میکروب های سرطان زاست وبارعایت آن تاحدی می توان ازسرطان جلوگیری کرد.به همین خاطر همیشه دراتریش توصیه می کنم که مردم فرزندان ذکور خودراختنه کنند وطهارت کردن رابه آن ها یاد بدهند واین دومورد رااز اصول بهداشتی خود بدانند
وباید قول آن بزرگ راتصدیق کرد که غیرمسلمانا ن گوی سبقت را درمسلمانی ازمسلمانان ربوده اند وبه دستورات اسلام ازما مقیدتر ند
بسیاری ازخانواده ها درانتقال این دستورات  یا بی تفاوت ند ویا راه انتقال را بلد نیستند.واساسا این مباحث درمحیط خانه وخانواده جدی تلقی نمی شود لذا ازاهمیت آن درنزد فرزندان جز فرامینی تعبدی  باقی نمی ماند .
لذا جامعه سالم وتندرست اسلامی ،شیعی میطلبد  درامر بهداشت  تن وروان  دستورات  جامع وکامل دین را دراین زمینه ها باجدیت تام دنبال کنند  ونگاه افراطی یا تفریطی را نسبت به  این فرامین به سعادت زندگی معتدل وپرنشاط تبدیل نمایند.

۱ نظر
سیدابراهیم حسینی

سخت نگیر!

۱ نظر
سیدابراهیم حسینی

وضعیت جهان اسلام واروپا درچند قرن قبل

 برگی از تاریخ گمشده مسلمانان ونگاهی به رشد وپیشرفت جهان اسلام درچندقرن قبل:

هنگامی که حکومت اسلامی به مغرب ،به اوج قدرت رسید ونفوذی که اسپانیای مسلمان درمسایل اروپایی وافریقایی این دوران داشت نه پیش ازآن داشته بود ونه بعدازآن به دست توانست آورد.
دراین دوران قرطبه پایتخت اموی،بزرگترین مرکزفرهنگی اروپاوباقسطنطنیه وبغدادسه مرکزمعتبرفرهنگی جهان به شمارمی رفتند.قرطبه 113000خانه، 21محله برون شهر،70کتابخانه وعده زیادی کتابفروشی ومسجد وقصر داشت وشهرت جهانی یافته بود که حیرت وشگفت جهانگردانرابرمی انگیخت.

۰ نظر
سیدابراهیم حسینی

نمود نمادها...

اهمیت نمادها..وتوصیه اسلام درمواجهه با نمادهای باطل:

موضع‏گیری در مقابل سنت‏های باطل و اندیشه‏ های نادرست مقتضی تحقیر، تحریف و یا از بین بردن نشانه‏ های آن است. توصیه به از بین بردن هیاکل عبادت مثل بت و صلیب، اقدام حضرت موسی(علیه‌السلام) در به آتش کشیدن گوسالة سامری و به دریا ریختن خاکستر آن و تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) نمونه ‏هایی از این موارد است.
 استفاده از آداب و نمادهایی که متعلق به فرهنگ باطل است، تبلیغ و تقویت آن فرهنگ و اعلام حیات و حضور آن در جامعه است. ما با استفاده از این آداب عضویت خود را در آن اندیشه و وفاداری خود را نسبت به آن اعلام می‏کنیم و جزو لشکریان آن محسوب می‏شویم. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) به امت خود سفارش می‏فرمودند:
وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُود؛
ظاهر خود را مانند قوم یهود مگردانید.
این نمادها وآداب وسنن اعم  از نمادهای  مذهبی ،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی وحتی خانوادگی و شخصی است.خصوصا باتوجه  به تاثیرات روانی معماری سنتی ومدرن این مهم ازجایگاه ویژه ای برخورداراست.چیزی که امروزه تمامی مکاتب فکری وعقیدتی برنامه دقیق ومنسجم وکاملا حساب شده ای برای ان طراحی کرده استلذا درجامعه اسلامی مجاز به استفاده از هرنماد وسنتی نیستیم. بلکه جهت نشر معارف اسلام وترویج آن بهره بردن از نمادها وآداب اسلامی درهمه بخش های جامعه امری ست ضروری .


۳ نظر
سیدابراهیم حسینی