طلبــــگی

دست از طلب ندارم تا کام من برآید... یاتن رسد به جانان یا جان زتن برآید

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

منبرمجازی درتلگرام

بحول وقوه الهی ،کانال "منبر مجازی" درتلگرام راه اندازی شد.امید است ازبستر آماده شده درجهت نشر معارف دین وپاسداری ازحریم ولایت وامامت بهره برده ودرجنگ تمام عیارفرهنگی ،درزمره خط نگهداران باشیم.

دوستان برای ملحق شدن به ما درکانال به لینک زیر مراجعه نمایند.

"منبـــــــرمجازی"

۰ نظر
سیدابراهیم حسینی

حج،تعطیل!!

فلسفۀ حج ،فریضه ای که نباید تعطیل شود

مراسم پرشکوه حج، همچون عبادات دیگر داراى برکات و آثار فراوانى در فرد و جامعه اسلامى است که اگر طبق برنامه صحیح انجام پذیرد و از آن بهره بردارى درستى شود، مى‏تواند هر سال منشأ برکات و  تحول تازه‏اى در جوامع اسلامى گردد.

این مناسک بزرگ در حقیقت داراى چهار بعد است که هر یک از دیگرى ریشه‏دارتر و پرسودتر است:

1-بعد اخلاقى حج: مهم ترین فلسفه حج، دگرگونى اخلاقى است که در انسان ها به وجود مى‏آورد. مراسم حج به گونه ای است که انجام مراحل آن برای حاجیان، هر کدام یکی پس از دیگری یک درس کاملی از اخلاق و ادب است.

مراسم احرام، نوعاً انسان را به کلى از وابستگی های مادى و امتیازات ظاهرى و لباس هاى رنگارنگ و زر و زیور بیرون مى‏برد و با تحریم لذائذ و پرداختن به خودسازى که از وظائف محرم است، او را از جهان ماده جدا کرده و در عالمى از نور و روحانیت و صفا فرو مى‏برد و آنها را که در حال عادى بار سنگین امتیازات موهوم و درجه ‏ها و مدال ها را بر دوش خود احساس مى‏کنند، یک مرتبه سبکبار و راحت و آسوده مى‏ کند.

۰ نظر
سیدابراهیم حسینی