مرحوم خواجه نصیر الدین طوسى، در کتاب آغاز و انجام، حدیثى از خاتم الانبیاء صلّى الله علیه وآله نقل می کند که: حضرت فرمود: شوق بهشت به سلمان، بیش از شوق سلمان به بهشت است.

خواجه می فرماید: بهشت، کمال اصحاب یمین است و مقربین کمال بهشت اند