بحول وقوه الهی ،کانال "منبر مجازی" درتلگرام راه اندازی شد.امید است ازبستر آماده شده درجهت نشر معارف دین وپاسداری ازحریم ولایت وامامت بهره برده ودرجنگ تمام عیارفرهنگی ،درزمره خط نگهداران باشیم.

دوستان برای ملحق شدن به ما درکانال به لینک زیر مراجعه نمایند.

"منبـــــــرمجازی"