تقدیم به خطبا وروضه خوانان سفره احسان حضرت ثارالله علیه السلام  


               گزیده 10منبر محرم-استاد میرباقری

گریز وروضه 14معصوم

اشعارمحرم وصفر-ساکن کربلا

گزیده منبر -استاد پناهیان

مقتل شناسی در2جلسه

پرسش وپاسخ های محرم

نوحه ده شب

20منبر از استاد رفیعی ....درادامه مطلب


منبر 1

منبر 2

منبر 3

منبر 4

منبر 5

منبر 6

منبر 7

منبر 8

منبر 9

منبر 10

منبر 11

منبر 12

منبر 13

منبر 14

منبر 15

منبر 16

منبر 17

منبر 18

منبر 19

منبر 20