اهمیت نمادها..وتوصیه اسلام درمواجهه با نمادهای باطل:

موضع‏گیری در مقابل سنت‏های باطل و اندیشه‏ های نادرست مقتضی تحقیر، تحریف و یا از بین بردن نشانه‏ های آن است. توصیه به از بین بردن هیاکل عبادت مثل بت و صلیب، اقدام حضرت موسی(علیه‌السلام) در به آتش کشیدن گوسالة سامری و به دریا ریختن خاکستر آن و تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) نمونه ‏هایی از این موارد است.
 استفاده از آداب و نمادهایی که متعلق به فرهنگ باطل است، تبلیغ و تقویت آن فرهنگ و اعلام حیات و حضور آن در جامعه است. ما با استفاده از این آداب عضویت خود را در آن اندیشه و وفاداری خود را نسبت به آن اعلام می‏کنیم و جزو لشکریان آن محسوب می‏شویم. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) به امت خود سفارش می‏فرمودند:
وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُود؛
ظاهر خود را مانند قوم یهود مگردانید.
این نمادها وآداب وسنن اعم  از نمادهای  مذهبی ،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی وحتی خانوادگی و شخصی است.خصوصا باتوجه  به تاثیرات روانی معماری سنتی ومدرن این مهم ازجایگاه ویژه ای برخورداراست.چیزی که امروزه تمامی مکاتب فکری وعقیدتی برنامه دقیق ومنسجم وکاملا حساب شده ای برای ان طراحی کرده استلذا درجامعه اسلامی مجاز به استفاده از هرنماد وسنتی نیستیم. بلکه جهت نشر معارف اسلام وترویج آن بهره بردن از نمادها وآداب اسلامی درهمه بخش های جامعه امری ست ضروری .